SENTO KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2018

SƠN SENTO KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM

Khai trương ngày 16/02/2018 ( nhằm ngày mùng 1 tết ) Ban giám đốc công ty TNHH Sơn SENTO  đã chúc tết và động viên CB – CNV nhân dịp đầu năm mới.

 

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image