SƠN NƯỚC

Nội thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
sơn màu LACQUER n - 2400 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao nhanh khô, dễ sử dụng
sơn lót nc n - 208 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao dùng lớp lót sơn phủ màu đen
sơn màu LACQUER n - 2600 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao hàng thông dụng, dễ sử dụng, nhanh khô
sơn màu LACQUER n - 2500 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ít ngả vàng, nhanh khô, láng mịn độ cứng cao, dễ sử dụng, bám dính tốt
sơn lót nc n - 203 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao dùng lớp lót sơn phủ màu đậm
sơn lót nc n - 202 - 02 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ phủ cao, dễ xả nhám, nhanh khô, hàm lượng rắn cao, hiệu quả thi công, không ngả vàng
sơn lót nc n - 202 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao sử dụng lớp sơn phủ màu trắng hoặc màu sáng, không ngả vàng
Ngoại thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
sơn màu LACQUER n - 2700 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao chịu thời tiết, không ngả vàng, độ bám dính tốt, độ cứng cao, độ bền uốn tốt, sản phẩm cao cấp
sơn lót nc n - 2022 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ phủ cao, bám dính tốt, cứng, không ngả vàng
sơn lót nc n - 2023 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao không ngả vàng, chiệu thời tiết


* GHI CHÚ/ NOTES : Từ ngôi sao đến ngôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi sao : Từ thấp đến cao, so sánh tính chất với các sản phẩm cùng tính năng sử dụng.Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image