SƠN MÂY TRE LÁ GỐC DẦU & GỐC NƯỚC

Catalyzed code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
sơn mây tre lá hẹ dâu & nước 2 ngôi sao ngôi sao ngôi sao
sơn mây tre lá hẹ dâu & nước 1 ngôi sao ngôi sao ngôi sao


* GHI CHÚ/ NOTES : Từ ngôi sao đến ngôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi sao : Từ thấp đến cao, so sánh tính chất với các sản phẩm cùng tính năng sử dụng.Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image