SƠN GỖ

Nội thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
sơn lót pu p - 301 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao dễ xả nhám, độ phủ cao, cứng
PU BÓNG SÁNG P - 311 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao Ít ngả vàng, bền bóng, dễ sử dụng
sơn lót pu p - 3012 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao nhanh khô, dễ xả nhám
PU BÓNG mờ p - 324 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao Sử dụng được trên nhựa, trên kim loại, bền bóng, cơ lý tốt, độ bền uốn cao, bền thời tiết
PU BÓNG SÁNG P - 312 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao Bóng cao, bền bóng, dễ sử dụng
PU BÓNG SÁNG P - 315 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao Bóng cao, dễ sử dụng
PU BÓNG mờ p - 3014 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ phủ cao, bóng, độ trong cao, potlife lâu
PU BÓNG mờ p - 328 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ trong, độ phủ cao, potlife dài
PU BÓNG mờ p - 321 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ cứng cao, bền bóng, độ bóng dính cao, nhanh khô, bền thời tiết
PU BÓNG mờ p - 322 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngoại quan đẹp, dễ sử dụng, nhanh khô
PU BÓNG SÁNG P - 317 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao Sơn trên nhựa
PU BÓNG mờ p - 323 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao cao cấp, chống trầy xước, bền thời tiết, cơ lý tốt, độ bền uốn cao, bền thời tiết
Ngoại thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
PU BÓNG SÁNG p - 319 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao kháng hóa chất, cứng cao, bền thời tiết
sơn lót pu p - 3013 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao không ngả vàng, chịu thời tiết
PU BÓNG SÁNG P - 318 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ cứng cao, bền thời tiết, bền bóng
PU BÓNG mờ p - 323 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao cao cấp, chống trầy xước, bền thời tiết, cơ lý tốt, độ bền uốn cao, bền thời tiết
PU BÓNG mờ p - 324 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao Sử dụng được trên nhựa, trên kim loại, bền bóng, cơ lý tốt, độ bền uốn cao, bền thời tiết
PU BÓNG mờ p - 321 ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao ngôi sao độ cứng cao, bền bóng, độ bóng dính cao, nhanh khô, bền thời tiết


* GHI CHÚ/ NOTES : Từ ngôi sao đến ngôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi sao : Từ thấp đến cao, so sánh tính chất với các sản phẩm cùng tính năng sử dụng.Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image