HỆ THỐNG SƠN GỐC NƯỚC

Nội thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
SƠN PHỦ BÓNG MỜ E - 822 --- --- --- NHIỀU CẤP ĐỘ BÓNG TỪ 0 - 75, LÁNG, NHANH KHÔ, CHỐNG NGÃ VÀNG, CỨNG, BÁM DÍNH TỐT, KHÁNG NƯỚC, KHÁNG CAFE
LÓT THẤY VÂN GỖ E - 801 --- --- --- NHANH KHÔ, DỄ CHÀ NHÁM, BÁM DÍNH TỐT, ĐỘ PHỦ CAO, SẢN PHẨM THÔNG THƯỜNG
LÓT THẤY VÂN GỖ E - 8012 --- --- --- NHANH KHÔ, DỄ CHÀ NHÁM, BÁM DÍNH TỐT, ĐỘ PHỦ CAO, KHÁNG NƯỚC, CỨNG
SƠN PHỦ BÓNG SÁNG E - 811 --- --- --- Bóng, láng, không ngã vàng, nhanh khô, kháng nước, độ bền uốn cao
SƠN PHỦ BÓNG MỜ E - 821 --- --- --- NHIỀU CẤP ĐỘ BÓNG TỪ 0 - 75, LÁNG, NHANH KHÔ, CHỐNG NGÃ VÀNG, ĐỘ BỀN UỐN CAO
Ngoại thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
LÓT THẤY VÂN GỖ E - 8012 --- --- --- NHANH KHÔ, DỄ CHÀ NHÁM, BÁM DÍNH TỐT, ĐỘ PHỦ CAO, KHÁNG NƯỚC, CỨNG
SƠN PHỦ BÓNG MỜ E - 824 --- --- --- nhiều cấp độ bóng, cứng, kháng nước, kháng cafe, sản phẩm cao cấp
SƠN PHỦ BÓNG MỜ E - 823 --- --- --- NHIỀU CẤP ĐỘ BÓNG TỪ 0 - 75, LÁNG, NHANH KHÔ, CHỐNG NGÃ VÀNG, KHÁNG NƯỚC, KHÁNG CAFE, CHỊU THỜI TIẾT
SƠN PHỦ BÓNG SÁNG E - 812 --- --- --- Bóng, láng, không ngã vàng, nhanh khô, kháng nước, cafe, cứng, chịu thời tiết


* GHI CHÚ/ NOTES : Từ ngôi sao đến ngôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi sao : Từ thấp đến cao, so sánh tính chất với các sản phẩm cùng tính năng sử dụng.Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image