CÁC SẢN PHẨM PHỤ TRỢ

Nội thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
MÀU NHUỘM GỖ S - 00 --- --- --- TINH MÀU NHUỘM GỖ, ĐỘ TRONG CAO
MÀU LAU GL - 00 --- --- --- MÀU GLAZE, CHẬM KHÔ, DỄ THI CÔNG
DẦU BẢO QUẢN O - 5003 --- --- --- ĐỘ PHỦ CAO, MÀNG SƠN DÀY
MÀU NHUỘM GỖ TS - 000 --- --- --- TINH MÀU NHUỘM GỖ, ĐẬM ĐẶC
SƠN PHỦ BÓNG SÁNG K - 511 --- --- --- BÓNG CAO, CHẬM KHÔ, ĐỘ BỀN UỐN CAO, ĐỘ BÁM DÍNH TỐT, CHỊU THỜI TIẾT, PHỦ LÊN BỀ MẶT MÂY, TRE, LÁ, KIM LOẠI
CHẤT CHỐNG DẦU AO - 10 --- --- --- CHỐNG TƯƠM DẦU
SƠN NỨT C - 700 --- --- --- HIỆU ỨNG NỨT TÚY THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
SƠN PHỦ BÓNG MỜ K - 521 --- --- --- BÓNG MỜ, TỪ 5 - 90, ĐỘ BÁM DÍNH TỐT, ĐỘ BỀN UỐN CAO, CHẬM KHÔ, CHỊU THỜI TIẾT
DẦU BẢO QUẢN O - 5001 --- --- --- MÀN SƠN MỎNG, DỄ LAU
DẦU BẢO QUẢN O - 5002 --- --- --- NHANH KHÔ, BÓNG CAO
SƠN LÓT TRONG K - 501 --- --- --- NHANH KHÔ, TRONG, ĐỘ BỀN UỐN CAO, BÁM DÍNH TỐT, CHỊU ĐƯỢC THỜI TIẾT
Ngoại thất code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
MÀU NHUỘM GỖ OS - 000 --- --- --- TINH MÀU STAIN, BỀN MÀU, CHỊU THỜI TIẾT
BỘT BÃ F - 5200 --- --- --- FILLER TRONG, DỄ SỬ DỤNG, BÁM DÍNH TỐT, KHÔNG XÃ NHÁM
CHẤT TẨY GỖ W - 601 --- --- --- TẨY LẦN NHẸ
SƠN LÓT TRONG K - 501 --- --- --- NHANH KHÔ, TRONG, ĐỘ BỀN UỐN CAO, BÁM DÍNH TỐT, CHỊU ĐƯỢC THỜI TIẾT
LẤP KHUYẾT TẬT N - 231 --- --- --- MỘT THÀNH PHẦN, TRONG, LẤP GHIM TỐT, ĐỘ CỨNG CAO
LẤP KHUYẾT TẬT N - 432 --- --- --- Trám trét, 2 thành phần, cứng cao, kháng hóa chất, khô nhanh
CHẤT TẨY GỖ W - 602 --- --- --- TẨY MẠNH PHẦN CHẤT BẪN, MÀU ĐẬM
LẤP KHUYẾT TẬT N - 232 --- --- --- Trám trét, màu đục, 1 thành phần, nhanh khô
SƠN PHỦ BÓNG SÁNG K - 511 --- --- --- BÓNG CAO, CHẬM KHÔ, ĐỘ BỀN UỐN CAO, ĐỘ BÁM DÍNH TỐT, CHỊU THỜI TIẾT, PHỦ LÊN BỀ MẶT MÂY, TRE, LÁ, KIM LOẠI
DẦU BẢO QUẢN O - 5004 --- --- --- BỀN THỜI TIẾT, ĐỘ CỨNG CAO, NHANH KHÔ, MÀU SÁNG
BỘT BÃ F - 2100 --- --- --- FILLER TRONG, NHANH KHÔ, DỄ XẢ NHÁM
SƠN PHỦ BÓNG MỜ K - 521 --- --- --- BÓNG MỜ, TỪ 5 - 90, ĐỘ BÁM DÍNH TỐT, ĐỘ BỀN UỐN CAO, CHẬM KHÔ, CHỊU THỜI TIẾT
BỘT BÃ F - 2001 --- --- --- FILLER TRẮNG, ĐỤC, DỄ XẢ NHÁM
MÀU LAU GL - 00 --- --- --- MÀU GLAZE, CHẬM KHÔ, DỄ THI CÔNG
DẦU BẢO QUẢN O - 5002 --- --- --- NHANH KHÔ, BÓNG CAO
DẦU BẢO QUẢN O - 5003 --- --- --- ĐỘ PHỦ CAO, MÀNG SƠN DÀY
DẦU BẢO QUẢN O - 5001 --- --- --- MÀN SƠN MỎNG, DỄ LAU


* GHI CHÚ/ NOTES : Từ ngôi sao đến ngôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi sao : Từ thấp đến cao, so sánh tính chất với các sản phẩm cùng tính năng sử dụng.Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image